ESEMÉNYNAPTÁR

February 2021
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28

szgyf_banner.jpg

Az intézmény alaptevékenysége

Székhely: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei “Kikelet” Egyesített Szociális Intézmény

Feladatkörében ellátja azoknak a 18 éven felüli, középsúlyos értelmi, illetve halmozottan fogyatékos személyek ápolását-gondozását és terápiás célú foglalkoztatását 84 engedélyezett férőhelyen, akik csak részben oktathatók, képezhetők, foglalkoztathatók és gondozásukra csak bentlakásos intézményi keretek között van lehetőség.
Az ellátottak szociális intézményen belüli foglalkoztatását munka-rehabiltiációs és fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás keretében biztosítja.
Fogyatékossággal élők ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátása 14 engedélyezett férőhelyen.
Szociális alapszolgáltatásként támogató szolgáltatást működtet Tarpa, Barabás, Beregdaróc, Beregsurány, Csaroda, Gelénes, Gemzse, Gulács, Hetefejércse, Ilk, Márokpapi, Jánd, Tivadar, Tákos, Vámosatya községek közigazgatási területére kiterjedően.

I. Telephelyek
II. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei “Kikelet” Egyesített Szociális Intézmény Ápoló-Gondozó Otthona Mándok

Bentlakásos formában gondoskodik gyógypedagógiai vagy egyéb iskolarendszerű oktatás, neveléskörébe nem vonható súlyos vagy halmozottan fogyatékos kiskorúak és felnőttek szociális és egészségügyi ellátásáról, terápiás célú foglalkoztatásáról 78 engedélyezett férőhelyen,
Különleges ellátást biztosít 0-18. év közötti gyermek közötti gyermekvédelmi gondoskodásban lévő értelmi sérült gyermekek és fiatalok részére.
Lakóotthoni ellátást biztosít 18. életévüket betöltött, de nyugdíjkorhatár előtti értelmi sérült személyek részére 12 engedélyezett férőhelyen.


Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei “Kikelet” Egyesített Szociális Intézmény Ápoló-Gondozó Otthona Gacsály

Feladatkörében ellátja azoknak a 18 éven felüli, súlyos értelmi, illetve halmozottan fogyatékos személyek ápolását – gondozását és terápiás célú foglalkoztatását 150 engedélyezett férőhelyen, akik nem oktathatók, képezhető, foglalkoztathatók és gondozásukra csak bentlakásos intézményi keretek között van lehetőség.
Lakóotthoni ellátást nyújt azoknak a 18 évet betöltött, aktív korú középsúlyos értelmi fogyatékos személyek számára 12 engedélyezett férőhelyen, akik önmaguk ellátására részben képesek , folyamatos ápolást, felügyeletet nem igényelnek, továbbá a lakóotthoni életmódra eredményesen felkészíthetőek, és vállalják a lakóotthoni ellátás többletköltségeit. Az ellátottak szociális intézményen belüli foglalkoztatását munka-rehabilitációs foglalkoztatás keretében biztosítja.


Nyújtott szolgáltatások köre:

Fogyatékos személyek ápoló-gondozó otthona:

Intézményünk ellátottjai számára teljes körű egészségügyi ellátást, mentálhigiénés ellátást,  szociális foglalkoztatást, valamint pedagógiai fejlesztést biztosít.
A lakók számára napi háromszori főétkezést és két kiegészítő étkezést, valamint diétás étrendet biztosítunk.
Az ellátottaknak lehetősége van a saját ruházat viselésére, ennek hiányában a teljes ellátás részeként biztosítjuk a szükséges ruházatot és textíliát.
Egészségügyi ellátás keretében biztosítjuk az ellátottak egészségmegőrzésével kapcsolatos feladatok megoldását: a helyben elvégezhető kezelésektől a rendelőintézeti-kórházi kezelések előkészítéséig. 
Alapápolás tekintetében az ellátott egyéni szükségleteit figyelembe véve gondoskodunk a személyi higiénéről, a gyógyszerezésről, az étkezésben-folyadékpótlásban, a hely- és helyzetváltoztatásban való segítségnyújtásról, az inkontinens betegek ellátásáról, az alapgyógyszerek, és a gyógyászati segédeszközök biztosításáról.
Mentálhigiénés ellátás keretében biztosítjuk a személyre szabott bánásmódot. Csoportos megbeszéléseket folytatunk a konfliktus helyzetek kialakulásának megelőzése érdekében. Segítjük, támogatjuk az intézményen belüli kisközösségek, társas kapcsolatok kialakulását és megőrzését, a családdal való kapcsolattartást. Biztosítjuk a hitélet gyakorlásának lehetőségét.
A mentálhigiénés csoporttal együttműködve a szociális ügyintéző segítséget nyújt az ellátottak részére a hivatalos ügyek intézésében.
A szociális foglalkoztatás az alábbiak szerint valósul meg: munka-rehabilitáció keretében egyéb takarítást, valamint zöldterület kezelést; fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás keretében szőnyeggyártás végeznek ellátottjaink a székhelyintézményben.
Intézményünkben biztosított az ellátottak pedagógiai fejlesztése, melynek célja a sérült lakók meglévő ismereteinek megerősítése, új ismeretek nyújtása a normalizáció, integráció és autonómia elvének szem előtt tartásával.
Az integrált intézmény Mándok-i telephelyén a kiskorú, valamint a 23. életévüket be nem töltött lakók korai fejlesztés-gondozásban, valamint fejlesztő nevelés-oktatásban részesülnek. A fejlesztéseket a tanulási képességet megállapító szakértői bizottság szakvéleményében meghatározott időtartamban gyógypedagógus, valamint gyógypedagógussal való konzultáció lehetősége mellett az intézmény fejlesztőpedagógusai végzik.


Fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthona

Lakóotthonunk ellátottjai számára teljes körű egészségügyi ellátást, mentális gondozást, valamint egyéni fejlesztést biztosít. 
A lakók számára biztosított a napi háromszori főétkezés, és két kiegészítő étkezés, valamint a diétás étrend.
Az ellátottaknak lehetősége van a saját ruházat viselésére, ennek hiányában a teljes ellátás részeként biztosítjuk a szükséges ruházatot és textíliát.
Segítséget nyújtunk a munka jellegű foglalkoztatás, valamint a szabadidős programok szervezésében.
Az ellátottak szociális intézményen belüli foglalkoztatását a székhely intézményben munka-rehabilitációs és fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás keretében biztosítjuk.